Cập nhật tình hình dịch bệnh do Ebola đến ngày 12/01/2015

Ngày cập nhật: 01/14/2015

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 12/01/2015, Thế giới đã ghi nhận 21.272 trường hợp mắc, trong đó 8.435 trường hợp tử vong.

1) Quốc gia châu Phi

- Guinea: 2.799 trường hợp mắc, 1.807 trường hợp tử vong

- Liberia: 8.278 trường hợp mắc, 3.515 trường hợp tử vong

- Sierra Leone: 10.094 trường hợp mắc, 3.049 trường hợp tử vong

- Mali: 08 trường hợp mắc, 06 trường hợp tử vong

Quốc gia có trường hợp mắc mới

- Anh: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

2) Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc mới Ebola

- Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

- Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

- Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

- Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

- Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

3) Thống kê báo cáo tới ngày 07/01/2015, WHO xác nhận số nhân viên y tế là 846 trường hợp mắc Ebola, trong đó 503 trường hợp tử vong, cụ thể số nhân viên y tế (mắc/tử vong) tại các quốc gia như sau:

- Guinea: 154/89

- Liberia: 370/178

- Sierra Leone: 296/221

- Mali: 2/2

- Nigeria: 11/5

- DRC: 8/8

- Tây Ban Nha: 1/0

- Mỹ: 3/0

- Anh: 1/0

4) Theo WHO tính đến 12/01/2015, Mali là quốc gia đã 36 ngày qua không có ca mắc mới Ebola, Tại Anh tiếp tục giám sát 55 người có tiếp xúc với trường hợp xác định nhiễm Ebola.  

 

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

Đang tải...