Cập nhật tình hình dịch bệnh do Ebola đến ngày 14/01/2015

Ngày cập nhật: 01/16/2015

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 14/01/2015, Thế giới đã ghi nhận21.362 trường hợp mắc, trong đó  8.478 trường hợp tử vong.

1) Quốc gia châu Phi đang có dịch:

·         Guinea: 2.806 trường hợp mắc, 1.814 trường hợp tử vong

·         Liberia: 8.331 trường hợp mắc, 3.538 trường hợp tử vong

·         Sierra Leone: 10.124 trường hợp mắc, 3.062 trường hợp tử vong

·         Mali: 08 trường hợp mắc, 06 trường hợp tử vong

2) Quốc gia có trường hợp mắc mới:

·         Anh: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

3) Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc mới Ebola:

·         Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

·         Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

·         Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

·         Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

·         Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

4) Thống kê báo cáo tới ngày 14/01/2015, WHO xác nhận số nhân viên y tế là 851 trường hợp mắc Ebola, trong đó 508 trường hợp tử vong, cụ thể số nhân viên y tế (mắc/tử vong) tại các quốc gia như sau:

·         Guinea: 159/94

·         Liberia: 370/178

·         Sierra Leone: 296/221

·         Mali: 2/2

·         Nigeria: 11/5

·         DRC: 8/8

·         Tây Ban Nha: 1/0

·         Mỹ: 3/0

·         Anh: 1/0

Theo WHO tính đến 14/01/2015, tại Mali đã 38 ngày qua không có ca mắc mới Ebola, Tại Anh tiếp tục giám sát 55 người có tiếp xúc với trường hợp xác định nhiễm Ebola.   

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

 

 

Đang tải...