Cập nhật tình hình dịch bệnh do Ebola đến ngày 25/02/2015

Ngày cập nhật: 02/26/2015

Theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 25/02/2015, Thế giới đã ghi nhận 23.795 trường hợp mắc, trong đó 9.653 trường hợp tử vong.

1.Quốc gia Tây Phi đang có dịch Ebola:

Guinea: 3.155 trường hợp mắc, 2.091 trường hợp tử vong (Tỷ lệ chết 66%).

Liberia: 9.238 trường hợp mắc, 4.037 trường hợp tử vong (Tỷ lệ chết 44%).

Sierra Leone: 11.301 trường hợp mắc, 3.461 trường hợp tử vong (Tỷ lệ chết 31%).

Tại ba quốc gia Tây Phi vẫn có những khu vực diến biến dịch phức tạp, báo cáo trong tuần đến 22/02/2015 ghi nhận 99 trường hợp mắc mới (Sierra Leone 63, Guinea 35, Guinea 1).

2.Quốc gia chưa qua 42 ngày có trường hợp mắc Ebola:

Anh: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

Đến nay, tại Anh đã giám sát, theo dõi liên tục 32 ngày qua không có trường hợp nào có dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh Ebola.

3.Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc Ebola:

Mali: 08 trưởng hợp mắc, 06 trường hợp tử vong

Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

4.Theo WHO đến ngày 25/02/2015 ghi nhận số nhân viên y tế nhiễm Ebola là 863 trường hợp, trong đó 505 tử vong (Tỷ lệ tử vong 59%); cụ thể số nhân viên y tế (mắc/tử vong) tại các quốc gia như sau:

Guinea: 170/89

Liberia: 372/180

Sierra Leone: 295/221

Mali: 2/2

Nigeria: 11/5

DRC: 8/8

Tây Ban Nha: 1/0

Mỹ: 3/0

Anh: 1/0

 

5.WHO đánh giá và khuyến cáo các quốc gia không bị ảnh hưởng tiếp tục giám sát, sẵn sàng ứng phó vì dịch bệnh Ebola vẫn là một nguy cơ, đặc biệt các quốc gia giáp khu vực 3 nước Tây Phi

Đang tải...