Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virus B - Bộ Y Tế ban hành

Ngày cập nhật: 01/22/2015

Ngày 30/12/2014, Bộ Y Tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virus B

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B -2

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B -3

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B -4

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B -5

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B -6

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B -7

Đang tải...